Giới thiệu

MAXplus là chương trình học đã cực kì thành công ở nước ngoài với hàng trăm trung tâm tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản,.. Hiện nay, mục tiêu của MAXplus English là trở thành một Hệ thống Anh ngữ Quốc tế đầu tiên có 100 Trung tâm chất lượng cao tại Việt Nam. Chương trình được Bộ công nhận là điểm sáng trong nền giáo dục về phương pháp dạy và học tiếng Anh, với sứ mệnh trở thành Hệ thống Anh ngữ hàng đầu về lĩnh vực này trong thời gian ngắn,

Thay đổi phương pháp học tiếng Anh của toàn bộ trẻ em Việt Nam

2000 Established in Korea

2004 Build up Institute for Specialized high school

2008 Designed EnglishMania Online program

2009 C2 Education (USA) Aisa learning center project

2010 HMH Boston Aisa Learning center project

2013 Korea university Learning center Project

2014 International Culture Exchange Program (USA – New Zealand - Canada - Asia )

2015 Launched Sneakers English Program

Launched Englider Online Program

Launched IELT, The Class Program

2016 MOU with Cheongshim ACG International School

2017 Englider entry into Japan and China

2017 Global Sister Schools and Partnership

- Greenbay School in Auckland

- Glen Eden School in Auckland

Arahoe School in Auckland


2018 MAXplus Vietnam

2018 Designed A.I English program

2019 Global Partnership
 - California state University in USA
 - South Seattle Collage in USA
 - Canada Richmond School District. In Canada
 - VR education project with Dugenco.
 - New Zealand School District.
 - Cheongshim Internatiol school

2019 MAXplus English in Trang tien, Hanoi

MAXplus English

44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

024 73 012 012

info@maxplusenglish.com

www.maxplusenglish.com

Hệ thống trung tâm

Englider


Facebook

Back to top
register