Effect là từ nhiều loại gì? Danh từ bỏ của Effect bao gồm mấy dạng? Word khung của Effect còn những các loại từ làm sao khác? Cùng mày mò trong bài viết của Monkey nhé!


Effect là từ các loại gì? giải pháp phát âm & Ý nghĩa

Effect trong giờ đồng hồ anh vừa là rượu cồn từ vừa là danh từ. Tuy nhiên, về cách phát âm thì 2 các loại từ này như thể nhau, chỉ không giống nhau ở phiên âm so với các dạng của hễ từ Effect lúc được phân chia trong thì, vào câu. Dưới đó là bảng vạc âm chi tiết khi Effect là đụng từ:


Dạng cồn từ

Cách chia

Anh - Anh

Anh - Mỹ

Hiện trên với

I/ we/ you/ they

Effect

/ɪˈfekt/

/ɪˈfekt/

Hiện trên với

He/ she/ it

Effects

/ɪˈfekts/

/ɪˈfekts/

QK đơn

Effected

/ɪˈfektɪd/

/ɪˈfektɪd/

Phân tự II

Effected

/ɪˈfektɪd/

/ɪˈfektɪd/

V-ing

Effecting

/ɪˈfektɪŋ/

/ɪˈfektɪŋ/


Khi Effect là danh trường đoản cú (N) thì bí quyết phát âm của nó giống dạng đụng từ nguyên thể của Effect - /ɪˈfekt/ cơ mà lại không giống về khía cạnh ý nghĩa. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần kiến thức và kỹ năng này trong vận dụng học giờ đồng hồ anh Monkey Junior để vậy được cụ thể về tự Effect và nhiều vựng khác trong giờ đồng hồ anh.

Bạn đang xem: In effect là gì

*

Ý nghĩa của Effect là gì?


Loại từ bỏ của Effect

Ý nghĩa

Động từ bỏ (v)

thực hiện, làm cho cái nào đó xảy ra

Ex: These drugs can sometimes effect miraculous cures.

(Những loại thuốc này song khi rất có thể có chức năng chữa căn bệnh thần kỳ.)

Danh tự (v)

1. Tác động, tác dụng, hiệu quả

Ex: the beneficial effects of exercise. (Lợi ích của việc tập thể dục.)

Her tears had no effect on him.

(Nước mắt của cô ý không tác động gì đến anh ta.)

The study examines architecture and its effect upon people"s lives.

(Nghiên cứu để ý kiến ​​trúc và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống thường ngày của bé người.)

Her criticisms had the effect of discouraging him completely.

(Những lời chỉ trích của cô có tác dụng làm anh chán nản lòng trả toàn.)

2. Hiệu ứng, ấn tượng

Ex: She uses glass to lớn achieve a variety of visual effects.

(Cô ấy áp dụng kính để đạt được rất nhiều hiệu ứng hình ảnh.)

3. Hiệu ứng

Ex: The production relied too much on spectacular effects.

(Quá trình sản xuất phụ thuộc quá nhiều vào những hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt.)

4. (số nhiều) gia tài cá nhân, của cải

Ex: The insurance policy covers all baggage & personal effects.

(Hợp đồng bảo hiểm bao hàm tất cả các tư trang hành lý và vật dụng cá nhân.)


Danh từ bỏ của Effect và biện pháp dùng

Với phương châm là danh từ, bạn dạng thân Effect cũng là một danh từ bỏ của bao gồm nó. Ngoại trừ ra, Effect còn tồn tại các một số loại danh từ 1-1 và danh tự ghép bên dưới đây:

Danh từ đối chọi của Effect


Danh tự của Effect

Phát âm

(UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

Effect

/ɪˈfekt/

tác động, tác dụng, hiệu quả, hiệu ứng, ấn tượng, gia tài cá nhân

Her tears had no effect on him.

(Nước mắt của cô ấy không ảnh hưởng gì cho anh ta.)

Effector

/ɪˈfektə(r)/

người thực hiện, người sáng tạo

He is an effector of the research office. (Anh ấy là người làm tại cơ sở nghiên cứu).

Effectiveness

/ɪˈfektɪvnəs/

sự có hiệu lực, ấn tượng sâu sắc

Please kiểm tra the effectiveness of the security system!

(Hãy bình chọn tính tác dụng của khối hệ thống an ninh!)

Ineffectiveness

/ˌɪnɪˈfektɪvnəs/

vô hiệu quả

The ineffectiveness of western medicine in treating this illness. (Tác dụng hèn của dung dịch tây y trong vấn đề điều trị căn bệnh này.)


Danh trường đoản cú ghép của Effect

Dưới đó là một số danh từ ghép của Effect nhưng mà Monkey đã tổng hợp:


Danh trường đoản cú ghép của Effect

Phát âm

(UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

side effect

/ˈsaɪd ɪfekt/

tác dụng phụ, ảnh hưởng tác động thứ yếu

The drug has few side effects. (Thuốc có một vài tính năng phụ).

after-effect

/ˈɑːftər ɪfekt/

/ˈæftər ɪfekt/

hậu quả

The after-effect of abusing drug is

asthenia. (Hậu trái của việc lạm dụng thuốc là suy yếu cơ thể.)

domino effect

/ˈdɒmɪnəʊ ɪfekt/

/ˈdɑːmɪnəʊ ɪfekt/

tác dụng lôi kéo

Employers fear a domino effect if the strike is successful. (Người thực hiện lao động sợ hãi hiệu ứng cuốn hút nếu cuộc làm reo thành công.)

ripple effect

/ˈrɪpl ɪfekt/

His resignation will have a ripple effect on the whole department. (Việc tự chức của ông vẫn có tác động lớn đến toàn bộ phận.)

sound effect

/ˈsaʊnd ɪfekt/

hiệu ứng âm thanh

butterfly effect

/ˈbʌtəflaɪ ɪfekt/

1 hiệu ứng rứa đổi một phần nhưng có ảnh hưởng lớn đến các phần khác

network effect

/ˈnetwɜːk ɪfekt/

The network effect is often the result of word-of-mouth testimonials. (Hiệu ứng mạng hay là kết quả của số đông lời xác nhận truyền miệng.)

the Doppler effect

/ðə ˈdɒplər ɪfekt/

/ðə ˈdɑːplər ɪfekt/

hiệu ứng Doppler (cách mà sóng âm thanh, sóng ánh sáng, v.v ... đổi khác tần số nhờ vào vào hướng của nguồn vận động so với hướng của người đang quan sát)

the greenhouse effect

/ðə ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

hiệu ứng công ty kính

The destruction of forests is contributing lớn the greenhouse effect. (Việc phá hủy rừng đang góp thêm phần gây ra hiệu ứng bên kính.)


Các dạng Word khung khác của Effect

Như vậy, chúng ta đã cầm được toàn bộ danh từ bỏ của Effect cùng chân thành và ý nghĩa và cách đọc của chúng. Ở phần tiếp theo, chúng ta tiếp tục tò mò 2 dạng Word size của Effect gồm: tính từ cùng trạng từ.

Tính trường đoản cú (Adj) của Effect trong tiếng anh

Effective /ɪˈfektɪv/: hiệu quả

Ex: Aspirin is a simple but highly effective treatment.

(Aspirin là một cách thức điều trị đơn giản và dễ dàng nhưng mang lại hiệu quả cao.)

Ineffective /ˌɪnɪˈfektɪv/: không hiệu quả

Ex: The new drug was ineffective. (Loại thuốc bắt đầu không hiệu quả.)

Effectual /ɪˈfektʃuəl/: có hiệu lực, có mức giá trị pháp lý

Ex: an effectual remedy (một bài thuốc hiệu quả)

an effectual document (chứng từ có mức giá trị pháp lý)

Ineffectual /ˌɪnɪˈfektʃuəl/: không lấy lại kết quả mong muốn, không nạp năng lượng thua, vô ích, bất lực

Ex: an ineffectual attempt to lớn reform the law.

(một cố gắng không kết quả để cải tân luật pháp)

Trạng trường đoản cú của Effect

Effectively /ɪˈfektɪvli/: bao gồm hiệu quả, thực tế, thực sự

Ex: The company must reduce costs to compete effectively.

(Công ty phải giảm ngân sách để tuyên chiến và cạnh tranh có hiệu quả.)

Ineffectively /ˌɪnɪˈfektɪvli/: chẳng cho tới đâu, loại bỏ quả, vô ích.

Ex: The government has now ineffectively ruled out tax cuts.

(Chính đậy hiện đã vứt bỏ việc cắt sút thuế một phương pháp không hiệu quả.)

*

Các nhóm từ liên quan đến Effect

Qua những phần từ vựng trên, bạn đã phần nào cầm cố được những Word khung của Effect. Tuy nhiên, để giúp bạn tăng điểm kĩ năng nhiều hơn, Monkey sẽ share một số thành ngữ, những từ đồng nghĩa tương quan và trái nghĩa thường được sử dụng của Effect vào phần bên dưới đây:

Thành ngữ của Effect (Idioms)

bring/put something into effect: gửi vào thực hiện, tiến hành điều gì

come into effect: có hiệu lực thực thi thi hành (chính sách, luật,...)

in effect: bên trên thực tế

take effect: sở hữu lại tác dụng như dự kiến, bao gồm hiệu quả, gồm hiệu lực

to the effect that… | khổng lồ this/that effect: với ý nghĩa sâu sắc này, với chân thành và ý nghĩa là…

to good, great, dramatic, etc. Effect: hiệu ứng khiến cho thành công, hiệu quả

to no effect: ko hiệu quả, không có kết quả

with effect from…:có hiệu lực thực thi từ (thời điểm rứa thể).

with immediate effect: có hiệu lực thực thi hiện hành ngay lập tức

Các từ đồng nghĩa tương quan của Effect

Dưới đây, Monkey để giúp bạn tổng hợp những từ đồng nghĩa tương quan khi Effect là hễ từ với danh từ. Phần đông các từ này đều có nghĩa tương đương nên bạn hãy áp dụng linh hoạt khi viết nói nhé!

Từ đồng nghĩa tương quan của cồn từ Effect (v)

achieve /əˈtʃiːv/:

bring about /brɪŋ əˈbaʊt/: làm cái gì đó xảy ra

enact /ɪˈnækt/:

enforce /ɪnˈfɔːs/ - /ɪnˈfɔːrs/:

implement /ˈɪmplɪment/

realize /ˈriːəlaɪz/ - /ˈrɪəlaɪz/:

Từ đồng nghĩa của danh tự Effect (n)

aftermath /ˈɑːftəmæθ/

consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ - /ˈkɑːnsɪkwens/

development /dɪˈveləpmənt/

event /ɪˈvent/

fallout /ˈfɔːlaʊt/

issue /ˈɪʃuː/

outcome /ˈaʊtkʌm/

ramification /ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/

reaction /riˈækʃn/

repercussion /ˌriːpəˈkʌʃn/

respond /rɪˈspɒnd/ - /rɪˈspɑːnd/

side effect /ˈsaɪd ɪfekt/

action /ˈækʃn/

fact /fækt/

force /fɔːs/ - /fɔːrs/

influence /ˈɪnfluəns/

meaning /ˈmiːnɪŋ/

power /ˈpaʊə(r)/

reality /riˈæləti/

sense /sens/

significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/

strength /streŋkθ/

use /juːz/:

Các từ trái nghĩa của Effect

Ngoài từ bỏ đồng nghĩa, các từ trái nghĩa của Effect cũng khiến cho bạn thực hiện nay phép so sánh, nhấn mạnh ý trong câu dễ dãi hơn.

Từ trái nghĩa của đụng từ Effect (v)

fail

halt

hinder

lose

neglect

Từ trái nghĩa của danh từ Effect (v)

beginning

cause

origin

question

importance

incapacity

incompetence

powerlessness

*

Phân biệt phương pháp dùng Effect và Affect đúng nhất

Effect và Affect có cách phân phát âm nghe khá tương đương nhau. Ngoài ra, khi sử dụng 2 từ bỏ này cũng rất dễ gây nên nhầm lẫn cho những người học. Vì vậy, Monkey đã giúp cho bạn điểm lại yếu ớt tố rõ ràng Effect cùng Affect một cách ví dụ như sau:

5 yếu tố rành mạch Effect với Affect


Effect

Affect

Loại từ

Danh từ, cũng rất có thể là động từ

Động từ

Ý nghĩa

hiệu quả, có mức giá trị

Ảnh hưởng, ảnh hưởng đến ai/ chiếc gì; làm xúc động, cảm động

Từ đồng nghĩa

Result, consequence, outcome, reaction, ramifications.

Influence, have an effect on, sway, modify, alter, touch, stir.

Cách dùng

Effect hay được dùng như 1 danh từ (N) vào trường hợp bàn bạc về 1 tác dụng cuối cùng.

Effect có thể theo sau các từ: the, any, an, into, on, take, or.

Effect rất có thể được thực hiện như một rượu cồn từ trong một tình huống cụ thể. Nghĩa của chính nó là trả thành, tạo cho cái gì xảy ra.

Hầu không còn được sử dụng như 1 động trường đoản cú (V) với ý nghĩa ảnh hưởng đến ai

Affect hoàn toàn có thể được thực hiện như một danh từ bỏ (N) vào một trường hợp cụ thể: lúc đề cập đến sự việc thể hiện tại cảm xúc.

Ví dụ

Global warming is projected lớn have a number of effects on the ocean.

(Sự lạnh lên thế giới được cho là có một số trong những tác động mang lại đại dương.)

Age-related changes in organs, tissues & other parts of your body toàn thân can affect how you respond or react khổng lồ medicines.

(Những biến đổi liên quan mang lại tuổi tác trong các cơ quan, mô cùng các bộ phận khác của cơ thể có thể ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng hoặc bội nghịch ứng với thuốc.)


Theo đó, 1 mẹo xuất xắc để bạn cũng có thể dùng đúng 2 trường đoản cú này trong câu sẽ là ghi lưu giữ từ RAVEN:

R = Remember

A = Affect is a

V = Verb

E = Effect is a

N = Noun

Hoặc chúng ta cũng có thể ghi nhớ Affect - A là cho hành động (ảnh hưởng); Effect - E là tác dụng cuối cùng (hiệu ứng).

Bài tập nhận ra sự khác nhau giữa Effect với Affect

Hãy thuộc Monkey thực hành phần bài bác tập nhỏ tuổi dưới phía trên để hiểu biện pháp dùng của Effect với Affect trong câu giờ anh nhé!

*

Bài 1: Điền từ phù hợp vào khu vực trống

1. Wars _______________ everybody, và their destructive _______________ last for generations.

2. Television has a strong _______________ on public opinion.

3. My mood can _______________ my thinking, too.

4. I see that you"re trying to lớn _______________ apathy, but I know that you really vì chưng care.

5. Falling on my head had a bad _______________ on my memory.

6. His years of smoking have negatively ____________ed his health.

7. This plan will surely ______________ significant improvements in our productivity.

8. The patient shows normal ______________ & appears to be psychologically stable.

9. The principal"s new rules _______________ the school.

10. Supply và demand have a direct ________________ on the prices of commodities.

11. The _______________ of the speech was visible on the faces of the sleeping audience.

12. He"s just trying khổng lồ seem cool; his indifference is completely _______________ed.

13. We may never know the full _______________ of the radiation leak.

14. The early frost will _______________ the crops.

15. What kind of _______________ can this quiz have on your dinner tonight?

Bài 2: lựa chọn Affect hoặc Effect điền vào địa điểm trống

1. The government"s new economic policy had a noticeable _________ on households.

Xem thêm: Put Off Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Put Off Trong Câu Tiếng Anh

2. Falling on his head had a bad _________ on his cognitive abilities.

3. Her illness will undoubtedly _________ her productivity at work.

4. Flowers _________ my mood và makes me feel happy.

5. The _________ of flowers on my mood is incredible.

6. High cholesterol can _________ the heart.

7. Researchers are concerned with the _________ of caffeine on the nervous system.

8. I think that the _________ of high prices will be detrimental lớn the economy.

9. Regular physical exercises can have positive _________ on the immune system.

10. Smoking cigarettes may _________ the lungs.

Đáp án bài xích tập

Bài 1:


1. Affect - effects

2. Effect

3. Affect

4. Affect

5. Effect

6. Affected

7. Effect

8. Affect

9. Affected

10. Effect

11. Effect

12. Affected

13. Effect

14. Affect

15. Effect


Qua nội dung bài viết trên, Monkey đã giúp bạn nắm được 4 danh trường đoản cú của Effect gồm: Effector, effectiveness, ineffectiveness và thiết yếu nó. Bên cạnh ra, những dạng word form, các nhóm từ tương quan cùng ngữ pháp quan tiền trọng cũng được chia sẻ cụ thể trong bài học này. Chúng ta hãy học thuộc và thực hành thực tế bài tập liên quan để ghi ghi nhớ từ vựng, kỹ năng trong phần này nhé!

Chúc các bạn học tốt!


https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effect_1?q=effect

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effect_2

https://www.thesaurus.com/browse/effect

https://owl.purdue.edu/owl_exercises/spelling_exercises/affect_effect/affect_effect_spelling_exercise.html

Effect đi cùng với giới tự gì? Đây là thắc mắc khá phổ biến của các bạn học giờ anh. Để làm rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng effect trong tiếng Anh như vậy nào, hãy mày mò cùng maxplusenglish.com nhé!


*

NHẬP MÃ TLI30 - GIẢM ngay 30% HỌC PHÍ đến KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC
vui vẻ nhập tên của doanh nghiệp
Số điện thoại của công ty không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký thành công. Shop chúng tôi sẽ contact với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.


2. Effect đi với giới từ bỏ gì?

Effect on: tác động/ ảnh hưởng vào/ lên ai, cái gì.

Ví dụ:

The presence of his immediate family is obviously having a calming effect on him

Sự hiện diện của gia đình trực tiếp của anh ý ấy ví dụ là có tác động ảnh hưởng làm nhẹ anh ấy.

His mother’s untimely death had a catastrophic effect on him.

Cái chết đột ngột của bà mẹ anh đã gây nên một hậu quả thảm khốc cho anh.

Effect of: tác động/ tác động của mẫu gì.

Ví dụ:

Conservationists in Chile are concerned over the effect of commercial exploitation of forests.

Các nhà bảo tồn ở Chile sốt ruột về ảnh hưởng tác động của việc khai quật rừng vì mục tiêu thương mại.

Some sedatives produce the paradoxical effect of making the person more anxious.

Một số phương thuốc an thần chế tạo ra ra tác dụng ngược khiến cho người bệnh lo ngại hơn.

Effect of something on someone/ something: tác động của cái gì lên ai/cái gì

Ví dụ:

The effect of light on plants.

Ảnh hưởng của tia nắng lên cây cối.

Popular đi với giới tự gìResponsible đi với giới từ bỏ gìWorried đi với giới trường đoản cú gì
Harmful đi cùng với giới từ gìBored đi cùng với giới tự gìMade đi cùng với giới từ gì
Satisfied đi cùng với giới từ bỏ gìFamous đi với giới tự gìFamiliar đi cùng với giới trường đoản cú gì

3. Kết cấu Effect trong tiếng Anh

Cấu trúc 1: Take effect – để tạo ra hoặc đạt được hiệu quả bạn muốn.

Ví dụ:

The traffic laws don’t take effect until the end of the year.

Luật giao thông vận tải sẽ không tồn tại hiệu lực cho đến cuối năm nay.

Cấu trúc 2: for effect: nếu khách hàng nói hoặc làm cho điều nào đó có hiệu lực (for effect), các bạn đang cố ý làm điều đó để tạo sốc hoặc khiến ấn tượng.

Ví dụ:

Max left a deep impression on me by the way he used bad language in his presentation for effect.

Max đã để lại tuyệt hảo sâu sắc mang đến tôi bởi bí quyết anh ấy sử dụng ngôn ngữ tệ sợ hãi trong bài bác thuyết trình của bản thân mình để sản xuất hiệu ứng khiến sự chú ý.

Successful đi với giới từ bỏ gìPleased đi với giới trường đoản cú gìAcquainted đi cùng với giới từ gì
Important đi cùng với giới tự gìJealous đi cùng với giới trường đoản cú gìExcited đi với giới tự gì
Interesting đi với giới từ bỏ gìWell known đi cùng với giới trường đoản cú gìFond đi với giới trường đoản cú gì

Cấu trúc 3: in effect: bên trên thực tế, hoặc trong thực tế.

Ví dụ:

That khuyến mãi would create, in effect, the world’s biggest airline.

Trên thực tế, thỏa thuận đó sẽ tạo ra hãng sản xuất hàng không lớn nhất thế giới.

Cấu trúc 4: khổng lồ that effect: được dùng để làm thể hiện rằng hầu như gì bạn đang báo cáo chỉ là 1 trong những dạng ngắn gọn, tầm thường chung của những gì sẽ thực sự được sử dụng.

Ví dụ:

He said something khổng lồ the effect that she would move to lớn another đô thị in the next month.

Anh ấy nói điều gì ngăn nắp là cô ấy đang chuyển mang lại một tp khác hồi tháng tới.

Cấu trúc 5: come into effect: bước đầu làm vấn đề hoặc được sử dụng

Ví dụ:

On January 1, the new tax law will come into effect.

Vào ngày 1 tháng 1, phương tiện thuế mới sẽ sở hữu hiệu lực.

Cấu trúc 6: put/bring sth into effect: ban đầu sử dụng một cái nào đấy hoặc tạo nên nó hoạt động.

Ví dụ:

The goal is to develop a new department related lớn economics and put it into effect.

Mục tiêu là cải cách và phát triển một bộ phận mới tương quan đến kinh tế và bước vào hoạt động.

Cấu trúc 7: with immediate effect/ with effect from: được áp dụng để trình bày một chuyển đổi xảy ra ngay nhanh chóng hoặc từ 1 ngày cố gắng thể.

Ví dụ:

The firm has announced a new regulation about the new working time, with immediate effect.

Công ty đã chào làng quy định mới về thời gian làm việc mới, có hiệu lực ngay lập tức. 

Concern đi với giới từ bỏ gìDifferent đi cùng với giới trường đoản cú gìArrive đi cùng với giới từ gì
Succeeded đi cùng với giới từ gìExperience đi cùng với giới từ bỏ gìMade from cùng với made of
Confused đi với giới trường đoản cú gìPrevent đi cùng với giới từ bỏ gì

4. Những cụm từ và thành ngữ thông dụng với effect

Thành ngữ

IdiomMeaning
a snowball effectmột trường hợp trong đó thứ gì đó đang trở nên tân tiến về quy mô hoặc tầm đặc biệt với tốc độ ngày càng nhanh.

Cụm từ

WordMeaning
cause & effect diagrammột sơ đồ gia dụng được áp dụng khi thiết kế hoặc sửa đổi xây cất của một thành phầm để coi xét vì sao của điều gì đó, hay là điều nào đấy đã gây nên sự cố
demonstration effectnếu một doanh nghiệp, hệ thống, v.v. Gồm hiệu ứng thể hiện (demonstration effect), những người khác bị ảnh hưởng bởi nó và nỗ lực sao chép nó
halo effectý loài kiến ​​tích cực của ai đó về một người, sản phẩm, công ty,… thông thường, dựa vào những ý kiến ​​trước trên đây về một chất lượng hoặc điểm sáng cụ thể
income effectảnh hưởng trọn của những biến đổi trong hầu như thứ như giá bán cả, thuế và giá thành dịch vụ so với thu nhập của fan dân
ripple effectmột trường hợp trong đó một sự kiện làm nên lây lan với các ảnh hưởng khác
currency effectlàm tăng hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của một khoản đầu tư chi tiêu nước xung quanh hoặc thứ nào đó được cài đặt hoặc xuất kho nước quanh đó do biến hóa tỷ giá ăn năn đoái (= tỷ giá mà tiền tệ của một quốc gia rất có thể được quy biến thành tiền tệ của giang sơn khác)
the domino effecttình huống trong số đó điều gì đó, thường xuyên là điều gì đấy tồi tệ, xảy ra, khiến cho các sự kiện tựa như khác xảy ra
the Hawthorne effectlý thuyết nhận định rằng hiệu suất của mọi tín đồ ở nơi thao tác được nâng cấp nếu họ hiểu được họ là đối tượng của nghiên cứu cai quản đặc biệt hoặc sự chú ý
substitution effecttác hễ của việc đổi khác giá sản phẩm hoặc dịch vụ, khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm khác hoặc sử dụng một thương mại & dịch vụ khác nạm thế
threshold effectmột cái nào đó đạt đến cả hoặc điểm nhưng tại đó cái gì đó bước đầu xuất hiện tại hoặc nuốm đổi
wealth effectlý thuyết rằng khi quý hiếm của gia sản như vàng, cổ phiếu và tài sản tăng lên, đa số người chi tiêu nhiều hơn
greenhouse effectlàm tăng carbon dioxide và các khí khác trong khí quyển (= láo lếu hợp những khí xung quanh trái đất), được mang lại là lý do làm ấm bề ​​mặt trái đất.

Trên đó là các tin tức về cấu tạo effect đi cùng với giới tự gì và biện pháp sử dụng kết cấu effect sao cho đúng chuẩn. Mong muốn rằng qua nội dung bài viết nay maxplusenglish.com đang giúp các bạn hiểu rõ rộng về các cấu tạo ngữ pháp này!