Tình huống cảm ơn trong cuộc sống là muôn hình vạn trạng. Bạn có thể muốn phân bua lòng hàm ơn khi ai kia giúp đỡ, khuyến mãi quà hoặc làm cho điều nào đấy đặc biệt. Quanh đó ra, cảm ơn đôi lúc chỉ là cách diễn đạt đơn giản và lịch lãm mà bạn sử dụng hàng ngày với tài xế xe buýt, nhân viên phục vụ hay thu ngân. 

Trong phần đa tình huống, "thank you" chưa phải cách nói duy nhất. Những câu hoặc cụm từ tiếp sau đây giúp bạn bổ sung cập nhật vốn từ bỏ vựng giờ Anh vào giao tiếp. 

Thanks

Cách phổ cập nhất để cảm ơn trong giờ Anh là dùng phiên bạn dạng rút gọn của "thank you". Các bạn sẽ nghe thấy người bạn dạng xứ nói "thanks" những lúc, cùng với gia đình, bằng hữu và khắp cơ thể lạ. Phần lớn từ và cụm từ rút gọn gàng không xa lạ so với ngôn ngữ này, nhất là trong tình huống ít trang trọng, góp cuộc chuyện trò ra mắt tự nhiên hơn. Nếu còn muốn nhấn mạnh, chúng ta cũng có thể nói "Thanks very much". 


Srm
Lja-2-toiz
Nzf
KPw" alt="*">